Sunday, November 16, 2008

Gaji

Gaji mengikut tafsiran seksyen 2 Akta Kerja 1955 ialah gaji pokok dan bayaran tunai kerana kerja yang dilakukan atau 'work done'.
Soalan yang mudah disoal ialah apa yang dimaksudkan dengan 'bayaran tunai kerana kerja yang dilakukan itu'?
Adakah 'Elaun Kedatangan' dibayar kerana kerja yang dilakukan atau untuk maksud-maksud lain.
Akan bersambung...

No comments:

Post a Comment