Thursday, March 31, 2011

Jika saya diminta menilai semula keputusan D. I...

“… sebagai kesimpulan, setelah meneliti rekod prosiding, keputusan dan penghujahan bertulis pihak-pihak, saya mendapati Pengerusi Siasatan Dalaman gagal mengenalpasti isu, bertanyakan diri sendiri soalan yang salah, mempertimbangkan perkara tidak berkaitan, tersasar dari hujahan-hujahan dan menggunakan ujian dan prinsip undang-undang yang silap dalam membuat keputusan. Keputusan ini penuh kedegilan, tidak wajar dan tidak berasas, yang mana-mana badan atau orang yang waras boleh berbuat jika diberikan keadaan yang serupa…”

No comments:

Post a Comment