Tuesday, April 7, 2015

Kontrak pekerjaan/ perkhidmatan lisan.

Secara asas suatu kontrak adalah perjanjian yang boleh dikuatkuasakan.
Maka suatu perjanjian bertulis adalah lebih mudah dikuatkuasakan.
Dua undang-undang utama pekerjaan di Malaysia ialah Akta Kerja 1955 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Kedua-duanya secara kanun telah mengiktiraf mana-mana perjanjian pekerjaan lisan sebagai satu kontrak.
Sepatutnya tidak timbul isu penafian majikan hanya dengan alasan kontrak pekerjaan dibuat secara lisan.

No comments:

Post a Comment