Thursday, April 9, 2015

Service Point

Adalah menjadi amalan bagi majikan perkhidmatan seperti restoren dan hotel mengenakan "service charges"
Adalah menjadi amalan juga pekerja di sektor-sektor ini dijanjikan bayaran selain gaji pokok dan elaun-elaun dalam bentuk service point@point. Tanpa mengambilkira mereka mempunyai perjanjian bersama atau collective agreement (CA) atau tidak.
Jika kutipan service charge dihentikan ada kemungkinan majikan akan menggunakan alasan ini untuk tidak lagi membayar service point seterusnya mengakibatkan kurangnya pendapatan dibawa pulang/ take home pay pekerja.

No comments:

Post a Comment