Thursday, August 27, 2015

Dua majikan membayar elaun bersalin.

Hanya berlaku apabila syarat;

1. Sembilan puluh (90) hari berkerja dengan majikan berkaitan dalam tempoh sembilan (9) bulan kehamilan.

2. Empat (4) bulan sebelum bersalin masih berkerja dengan majikan berkaitan.

dipatuhi untuk kedua-dua majikan.

Syarat tambahan, notis memaklumkan akan bersalin di bawah Akta Kerja 1955  hendaklah dipatuhi...


No comments:

Post a Comment