Monday, June 20, 2016

Mekanik penciptaan pekerja.

Salah satu kaedah penyelesaian pertikaian perhubungan perusahaan ialah dengan memahami bagaimana hubungan majikan pekerja boleh wujud. Bagaimana ia dicipta, di mana asalnya.
Masih lagi menggunakan teori fungsi majikan, dan mengambil model entiti perniagaan untuk memudahkan kefahaman. Peringkat awal suatu perniagaan, terutamanya milik tunggal seperti perniagaan nasi lemak. Setiap fungsi dilaksanakan sendiri.
Bermula dengan pembelian (purchase) bahan mentah, pembuatan (production), jualan dan pemasaran ( sale and marketing) kemudian kira-kira(book keeping) hinggalah kawalan kualiti (QC) dilaksanakan sendiri. Sehingga berlaku pertambahan dalam permintaan (surplus demand) maka bekalan/ penawaran (supply) perlu ditingkatkan. Pada peringkat inilah, ruang wujud, perniagaan perlu memutuskan mana-mana fungsi perlu diserahkan kepada pihak lain. Keputusan perlu dibuat di peringkat ini untuk mewujudkan kontrak perkhidmatan/ pekerjaan atau lain-lain bentuk hubungan seperti kontraktor bebas (independent contractor) atau sumber luar(out-source)
Jika memilih kontrak perkhidmatan, maka wujudlah pekerjaan. Begitulah wujudnya hubungan majikan pekerja.

No comments:

Post a Comment