Thursday, September 1, 2016

KELAYAKAN PEKERJA KONTRAK DIBAYAR PAMPASAN SETELAH TEMPOH KONTRAK MATANG

Secara umum ada pembahagian dibuat majikan-majikan berkaitan pekerja kontrak dan tetap.

Walaupun bukan ketetapan pejabat buroh, ia diterima secara umum, sebagai syarat perkhidmatan yang tidak melanggar undang-undang. Ia merujuk secara langsung kepada golongan pekerja bertempoh tetap dan seksyen 11 Akta Kerja.

Rujukan seksyen 11, juga adalah tafsiran tersirat apa yang dimaksudkan dengan penamatan kontrak perkhidmatan. Kontrak perkhidmatan tamat jika;
1. Kerja telah siap,
2. tempoh kontrak matang
3. ditamatkan mengikut bahagian itu.

Mengambil pendekatan longgar, pekerja kontrak yang kontraknya matang layak dibayar penamatan di bawah Peraturan-peraturan Kerja 1980 (Faedah penamatan dan Renti Kerja Sentara) tertakluk kepada syarat-syarat peraturan berkaitan kerana berlaku penamatan di bawah seksyen 11.

No comments:

Post a Comment